Laboratorium multimedialnych stacji roboczych PC

AGH logo UCI logo w Uczelnianym Centrum Informatyki
Akademii Górniczo - Hutniczej
im. Stanisława Staszica w Krakowie
pawilon C1, sale 503, 506, 511a i 511b
Linux logo Debian logoAGH logo
System informacyjny AGH

Tomasz Pałac
Uczelniane Centrum Informatyki AGH
styczeń 2013