Aktualna (2023-05-28 14:52:50) zajętość stanowisk

w sali 511b (CRI AGH - C1, 5 piętro):

mops115
down
free!
mops114
down
free!
mops113
down
free!
mops112
down
free!
mops111
down
free!
mops116
down
free!
mops117
down
free!
mops118
down
free!
mops119
down
free!
mops120
down
free!

mops125
down
free!
mops124
down
free!
mops123
down
free!
mops122
down
free!
mops121
down
free!
mops126
down
free!
mops127
down
free!
mops128
down
free!
mops129
down
free!
mops130
down
free!

mops135
down
free!
mops134
down
free!
mops133
down
free!
mops132
down
free!
mops131
down
free!
mops136
down
free!
mops137
down
free!
mops138
down
free!
mops139
down
free!
mops140
down
free!